0824 - 2467401, 2467285
 • ee
  "ee"
 • Ullal Darga On day Time
  "New Structure of Ullal Darga"
 • 2015 Ullal Uroos
  "2015 Ullal Darga Photo"
 • Seyyid Madani
  "Grand Look of Ullal Juma Masjid On Ullal Darga Uroos "
 • seyyid madani
  "Ullal Juma Masjid(402) & Sayyid Mohammed Shareeful Madani Darga "
 • Seyyid Madani
  "Grand Look of Ullal Juma Masjid On Ullal Darga Uroos"